fbpx

Integritetspolicy Cicamed – Du är trygg med oss

stabil och säker och beprövad samt populär sedan 2006 i sverige. Cicamed scar är verkligen en hjälte på alla sätt.

 

Vi på Cicamed.se är måna om att tala om att vi är mycket korrekta med hur vi behandlar den information som vi samlar in om dig som kund och som besökare på vår webbplats. Cicamed är personuppgiftsansvarig enligt EUs dataskyddsförordning för den data vi samlar in, och därmed ansvarig för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs.

Cicamed har sitt säte i Stockholm på Sankt Paulsgatan 33A.

Företagets organisationsnummer är 556679-9358.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig:

    • Som du själv uppger i olika formulär på hemsidan eller när du på annat sätt kommunicerar med oss, tex telefonkontakt.
    • Som skapas om du skickar sms eller e-post till oss.
    • Som vi kan komma att hämta från andra källor, tex SPAR-registret, register för kreditbedömningar eller liknande.
    • Som samlas in genom att vår hemsida använder sig av cookies och Facebook-pixlar.

Så här använder vi data

För att vi ska få behandla kunduppgifter i övrigt måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig

för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller
för att vi ska uppfylla en rättslig skyldighet,
du har samtyckt till behandlingen, eller
efter en intresseavvägning.

Nedan är exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att tillhandahålla en vara eller tjänst

Vi behandlar uppgifter om dig så att vi kan kontakta dig och för att kunna ta betalt för den behandling eller tjänst vi utför. Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt denna punkt är fullgörande av avtal. Vi är dessutom skyldiga att att spara fakturor och annat räkenskapsmaterfial enligt bokföringslagen och skattelagstiftningen.

För att kommunicera med dig

Det kan tex handla om att du fyller i ett kontaktformulär på hemsidan där du vill bli kontaktad av oss. Grunden för vår behandling är då ditt samtycke.

För att utveckla nya tjänster

Vi gör analyser av både de kunduppgifter du uppger och trafikuppgifter som samlas in i syfte att förbättra vår verksamhet, våra tjänster och vår hemsida. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över enkätsvar och användandet våra tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen av kunduppgifter är då ett berättigat intresse, och baserat på ditt samtycke.

Vem vi delar med oss av data till

Vi delar inte med oss av några personuppgifter till någon utomstående tredje part om du inte lämnar ditt uttryckliga samtycke eller om det finns en skyldighet enligt lag för oss att lämna ut uppgifter.

Hur länge vi sparar data

När det gäller uppgifter i kundregister spar vi dessa till dess att du begär att de skall raderas.

Vi är skyldiga enligt bokföringslagen att spara uppgifter i räkenskapsmaterial i c:a 8 år.

Om vi behandlat uppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och begära att uppgifterna raderas, se nedan ang Återkallande av samtycke.

Dataskyddsombud m.m.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som arbetar med att säkerställa att vår personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt sätt. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få dina uppgifter exporterade eller raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt vårt dataskyddsombud, se adress nedan.

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Rättelse av uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter ber vi dig maila oss på: privacy@cicamed.com.

Återkallande av samtycke

En del av den behandling vi gör av dina kund- och trafikuppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina kunduppgifter. Du bör notera att vi även utför behandling av data på annan juridisk grund än samtycke. Vi kan därför komma att fortsatt utföra viss behandling av dina kunduppgifter även om du tar tillbaka ett samtycke. Om du är under 18 år så måste din vårdnadshavare lämna och/eller ta tillbaka samtycken. Om du vill återkalla ett samtycke måste du skicka ett brev till oss, se adress nedan, där du tydligt ange vilket samtycke du vill återkalla.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress.

Övrigt

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på denna sida.

Tredjepart

Vi varken säljer, byter eller överför dina personuppgifter till externa parter.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss, antingen via e-post eller adressen nedan.

Swemedeq AB/Cicamed
Att: Dataskyddsombudet
St Paulsgatan 33A
118 48 Stockholm
E-post: privacy@cicamed.com